Alle innlegg av Randi

neste Bønnedag

Bønn for Mellomkirkelig råd tirsdag 26. og onsdag 27.  april 
 

Bønn på Zoom:                                                                                                                                  begge dager kl 8 – 10, 11.30 – 13 og 14 – 15.30

Adresse på Zoom :   https://us02web.zoom.us/j/82446669434               Eller : Zoom.us :  Meeting ID: 8244 666 9434

 

 
 
 
 
 

Langsiktige bønnemner
Be for prestene, menighetsrådene og bispedømmerådene. Vi velsigner alle de innvalgte med tid til bønn og bibel.

Be om at fremtidig organisering av Den norske kirke fremmer vekst i lokalmenighetene.

Neste bønnedag, kurs eller møte

Neste bønnedag:

 
Bønn for Mellomkirkelig råd tirsdag 26. og onsdag 27.  april 
 

Bønn på Zoom:                                                                                                                                  begge dager kl 8 – 10, 11.30 – 13 og 14 – 15.30

Adresse på Zoom :   https://us02web.zoom.us/j/82446669434               Eller : Zoom.us :  Meeting ID: 8244 666 9434

 
 
 
 
 

 

(listen oppdateres stadig)

 

Skal vi komme og ha bønn eller ha bønneskole i din kirke? Kontakt oss på telefon, e-post eller sms.