Om oss

Styret til Bønn for Den norske kirke:  Fv. Ingjerd Breian Hedberg, Jo Hedberg, leder Randi Anne Skårdal og Johannes Søfteland.

På Kirkemøtene i 2007 og 2008 har Ingjerd og Jo Hedberg vært på Øyer og hatt bønnevakt for Kirkemøtet. I 2007 ble vi forespurt av «Ja til ekteskapet». «Bønn for Oslo» dekket noe av kostnadene i forbindelse med bønnevakten i 2007. Vi sendte ut bønnemeldinger på e-post til eget nettverk og til Gunnar Brudeli`s bønnenettverk. I 2007 fikk vi tilbakemelding om at stemningen på Kirkemøtet var bedre enn tidligere Kirkemøter, tross de vanskelige sakene som var oppe da. Vi fikk TV2 på døren der journalistene nevnte dette og oppsøkte oss siden de trodde det måtte komme av bønn. Dette sendte de som åpningssak i TV2 nyheten kl 21.

Vi opplever at dette er en viktig tjeneste og derfor var vi på eget initiativ og kostnad på Kirkemøtet i november 2008 og holdt bønnevakt. Vi kontaktet Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet på forhånd og spurte om vi kunne bruke Kirkemøtets kapell til denne bønnevakten.

Det fikk vi og vi synes vi hadde en meningsfull uke på Kirkemøtet. Vi var 5 – 7 mennesker som bad i kapellet hver dag. De andre var stort sett lokale kristne som det var rikt for oss å møte.

Vi opplever at Gud kaller oss til å fortsette og utvide bønnetjenesten for og i Den norske kirke. Vi har til nå støttet oss til de frikirkelige bønnenettverkene i Norge, men vi opplever at det også er viktig å etablere en bønnetjeneste i kirken, rundt de kirkelige valg, Kirkemøtet, Kirkerådet, Bispemøtet og Biskopene i kirken. Vi har derfor satt oss som mål er å skaffe tre forbedere, helst fra alle landets menigheter til be for dette. Vi er alle kalt til å be for våre ledere og alle i høye stillinger (1.Tim 2,2), uavhengig av den enkelte lederes teologiske standpunkt og stå sted. BNK er særlig kalt til å be for kirkens ledere. Vi har samme grunnlag som kirken selv, nemlig bibelen og kirken bekjennelses skrifter; Augustana og Luthers lille katekisme. Vi vil møte det vi ikke forstår som Luther selv, ved å fastholde at det står det som står i Skriften, også synes det kan være ubehagelig for oss selv. Vi ønsker oss en kirke ledet av kirkens hode, Jesus, som holder fast på bibelordet og gjenspeiler Kristi kjærlighet.

Bønn for Den norske kirke er en registert forening i Frivillighetsregisteret og vårt styre består av:

  • Randi Anne Skårdal, (leder) kateket i Re, tidligere kateket og diakon på Finnsnes.
  • Ingjerd Breian Hedberg, diakon/sivilagronom, tidligere medlem i Tunsberg bispedømmeråd og Sem menighetsråd.
  • Johannes Søfteland, økonom og bønneleder i Voksen menighet, Oslo og tidligere misjonær i Kamerun.
  • Jo Hedberg, cand. theol. og tidligere kateket i Sem menighet