neste Bønnedag

Velkommen til bønn, sang, Bibel og samtale!                   

torsdag 1. des  Samisk kirkeråd                                                                                fredag 2. des  Samisk kirkeråd      Zoom   kl 7 – 8.30 og 12 – 13.30         

torsdag 8. des Kirkerådet     Alvdal, Into   kl 11 – 14 
fredag 9. des Kirkerådet    Sem menighetshus  (Tønsberg)  kl 9 – 15

 

Langsiktige bønnemner

La oss be for Ukraina, Russland, Norge og verdens land og folk, om frelse og fred.

Be for prestene, menighetsrådene og bispedømmerådene. Vi velsigner alle de innvalgte med tid til bønn og bibel.

Be om at fremtidig organisering av Den norske kirke fremmer vekst i lokalmenighetene.
La oss be for Opplysningsvesens fonds fremtid. At de Gud ønsker skal styre fondet.