Langsiktige bønneemner

Be for valg av ny biskop i Tunsberg. Frem til 12. mars intervjues kandidatene. 12. mars velger Tunsberg bispedømmeråd ut de 5 kandidatene, som menighetsrådene og de vigslete ansatt i bispedømme, alle prostene i Norge og noen fler kan stemme på.

Be for prosessen (pågår nå) med å finne og tilsette ny Kirkeråds-direktør. Tidsetting planlegges på Kirkeråds møtet 15. mars 2018.

Be for den nye religonsloven som det har kommet utkast til i slutten av sept. Be om at den blir slik at den bygger Guds rike i Norge.

Be om at fremtidig organisering av Den norske kirke fremmer vekst i lokalmenighetene. (Dette arbeides det med nå)

Be om et fremtidig valgsystem i kirken som følger Guds prinsipper. (Valgsystemet skal revideres og vedtas på Kirkemøtet 11.-17. april 2018).