Langsiktige bønnemner

Be for kirkevalget høsten 2019 – valg til Menighetsråd og bispedømmeråd i hele landet.

Be for den nye religionsloven som skal vedtas antakelig i løpet av 2019.  Be om at den blir slik at den bygger Guds rike i Norge.

Be om at fremtidig organisering av Den norske kirke fremmer vekst i lokalmenighetene.