neste Bønnedag

Velkommen til bønn, Bibel og samtale!                   

Bispemøte 22. – 23. mai, Kirkerådet 24. – 25. mai: 

Mandag 22. mai: Konnerud kirke, Kirkestua kl 10 – 14                            Tirsdag 23. mai:  Storhamar kirke, rom Solly  kl 10 – 14                            Onsdag 24. mai:  Zoom  kl 10 – 12 og 14 – 16                                        ZoomAdresse : https://us06web.zoom.us/j/84725073718                                  Torsdag 25. mai:  Våle kapell (bak kirka)  kl 10 – 13    

 
Bli med så kort eller lenge som det passer for deg! 
 
 

Langsiktige bønne-emner

La oss be for Ukraina, Russland, Norge og verdens land og folk, om frelse og fred.

Be for prestene, menighetsrådene og bispedømmerådene. Vi velsigner alle de innvalgte med tid til bønn og bibel.

Be om at fremtidig organisering av Den norske kirke fremmer vekst i lokalmenighetene.
Be for Kirkemøtet i august 2023.