Neste Bønnedag

Neste Bønnedager er for  Mellomkirkelige råd 4.-5. mars


Bønn, bibellesning, sang, samtale  – kom og gå når det passer deg. 

Langsiktige bønne-emner
-La oss be for Ukraina, Russland, Israel, palestinske folket, Norge og verdens land og folk, om frelse og fred.
-Be for prestene, de nye menighetsrådene og bispedømmerådene. Vi velsigner alle de innvalgte med tid til bønn og bibel.
Be om at fremtidig organisering av Den norske kirke fremmer vekst i lokalmenighetene.