neste Bønnedag

 

 

21.- 26. sept  for Kirkemøtet i Trondheim, som hovedsakelig skal arbeide med organisering av kirken: Hvem som skal ansette og være arbeidsgivere for de kirkelige ansatte.  

Bønn i kjelleren Betania i Trondheim, Griffenfelds gate 2:                        onsdag 21. sept  kl    16 – 19                                     
torsdag 22. sept kl 9.30 – 19                                    
fredag   23. sept kl       7 – 19                                     
lørdag 24. sept kl       10 – 19
søndag 25. sept kl     10 – 19 
mandag 26. sep kl  9.30 – 13

ZOOM hver dag :  kl 07 – 8. 30,  kl 13 – 14   og  kl 20.30 – 22                   Zoom-adresse  https://us06web.zoom.us/j/83676588348   (kan kopieres og legge inn, eller gå på zoom.us og legg inn Møte-ID 8367 658 8348 (passord ikke nødvendig)

Har du ikke vært med på Zoom før?  Send en epost, så får du en instruks og et «møte» å prøve det ut på i forkant.                                                                    Send epost til :  randi.skardal@gmail.com 

 

Langsiktige bønnemner

La oss be for Ukraina, Russland, Norge og verdens land og folk, om frelse og fred.

Be for prestene, menighetsrådene og bispedømmerådene. Vi velsigner alle de innvalgte med tid til bønn og bibel.

Be om at fremtidig organisering av Den norske kirke fremmer vekst i lokalmenighetene.
La oss be for Opplysningsvesens fonds fremtid. At de Gud ønsker skal styre fondet.