Langsiktige bønnemner

Be for Kirkemøtet 27. mars-1.april 2019. Sakspapirer og web-tv
under møtet finnes på Kirken.no – Om kirken – Slik styres kirken – Kirkemøtet.

Be for den nye religionsloven som skal vedtas antakelig i løpet av 2019.  Be om at den blir slik at den bygger Guds rike i Norge.

Be om at fremtidig organisering av Den norske kirke fremmer vekst i lokalmenighetene. (Saken skal opp på Kirkemøtet 27/3-1/4 2019.)