Langsiktige bønnemner

Be for valg av ny biskop i Stavanger bispedømme og prosessen rundt dette valget. (oppdatert 24.08.18)

Be for den nye religionsloven som skal vedtas antakelig i løpet av 2019.  Be om at den blir slik at den bygger Guds rike i Norge.

Be om at fremtidig organisering av Den norske kirke fremmer vekst i lokalmenighetene. (Saken er nå utsatt til etter Kirkevalget sept 2019.)