Neste Bønnedag

Neste Bønnedager for de nasjonale råd i Den norske kirke er
3.- 4. september for  Samisk kirkeråd.

 

«SOMMERBØNN»

Vi spør gjerne «Hva slags planer har du for sommeren?» Så la meg spørre: Hva slags bønneplaner har du for sommeren – og jeg trenger å spørre meg selv også. Personlig er jeg med i en bønnegruppe som i mange år ikke har tatt sommerferie (noen ganger i løpet av sommeren blir det avlyst fordi bare en eller ingen kan, men så sant det er to som er hjemme og kan, så blir det!)

Vi vet at de onde kreftene ikke tar noe ferie, derfor trengs våre bønner også i sommer! «Men jeg kan be hjemme» JA, det kan du! Og gjør det! Men både fordi felles bønn styrker bønnen og for å sikre deg (meg) selv at bønnestunden faktisk blir realitet: Avtal bønn med noen i huset, eller noen som kommer til huset, enten personlig (besøk) eller per telefon. Kombiner gjerne med en hyggelig sosial stund, men pass på at det ikke BARE blir sosialt! Synes du eller andre det er vanskelig å be høyt? – selvfølgelig ber vi også stille, inni oss når vi er samlet og det er ingen krise om det blir bare stille en stund. Men det er også fint å bare nevne om det i forkant, at det må gjerne være stillhet underveis.

IKKE LA DEG STANSE; gir du Gud eller den onde rett?                                    Jeg vil også gi noen hjelpemidler her til å be høyt:

 1) Finn noen sanger/salmer og syng en om gangen, og be ut ifra den. Om dere ikke vil synge selv, finn noe på YouTube eller Spotify – eller kanskje du fortsatt har CD-spiller? Skriv gjerne ut teksten, både så en kan synge litt med, og til å bønnen etterpå.

 2)  Les høyt fra Salmenes bok, og be ut ifra det. Les gjerne bare noen vers om gangen, og så kan dere be høyt og stille, og så lese noen vers til – og be litt igjen ut ifra de versene.

3) Bruk en ferdigskrevet bønn – les en linje om gangen, og be ut ifra den linja – før dere tar neste linje. Ha gjerne en kopi hver, så en kan følge med. «Alt» kan brukes, Fader vår, kirkebønnen, noe fra en bønnebok, kanskje du finner noe på nettet? Jeg setter også en som siste del her. Gjennom sommeren skal jeg legge flere her.

Spør Gud underveis: «Hva vil Du jeg skal be – hva er på ditt hjerte?» – og være frimodig og be de tankene som kommer til deg. Du trenger ikke vurdere så mye – det er faktisk Guds ansvar å gi deg tanker. Og han tåler det godt også om vi bommer.

Det meste her i livet er øvelse – så spørsmålet blir egentlig om vi tillater oss selv å øve? Eller lar vi oss stoppe fordi vi synes det er flaut at vi ikke er «bedre til å be»? HALLO!?!: Hvor tror du slike tanker kommer fra?? Så det er min oppfordring og bønn: IKKE LA DEG STANSE! Gi den onde «en midt i trynet» med å be allikevel! Ikke hør på tankene om fordømmelse som måtte komme. Hvem er anklageren, og motsatt: Hvem er Den du kjenner som IKKE fordømmer? (For da er det ingen fordømmelse for oss som er i Kristus Jesus!)

I 3.Mos 26,7-8 står det at 5 jager 100 og 10 jager 10.000.  Altså IKKE at 5 jager 100, og at dobbelt så mange (10)  jager dobbelt så mange (200). Men det blir en multiplikasjonseffekt ved enhet og enighet i bønn! Derfor er det verdt å være villig å sette seg i den ydmyke posisjonen å be høyt med andre, selv når «det er ikke min greie»! Vi har alle begynt en gang, og de fleste kjenner veldig godt igjen den følelsen! Husk at de andre heier på deg og bønnene dine, ikke bedømmer deg!

 

VELSIGNELSESBØNN FOR BY/BYGD :                                                     Himmelske Far, Herre over himmel og jord:

Vi kommer fram for deg i Jesu Kristi navn for å søke dette stedets velferd.

Vi takker deg for hvert eneste menneske på dette stedet.

Takk for at du vil at alle skal bli frelst!

La ditt rike komme og din vilje råde på stedet/i byen vår.

La det bli en trygg og god plass for barn og voksne

La urett, vondskap og kriminalitet ha dårlige kår her

La rettferdighet og godhet råde på stedet

Vi ber at du vil miskunne deg over alle som lider og har det vondt

La menneskene som bor her få oppleve nåde og tilgivelse

La Den Hellige Ånd dra menneskene til deg så de finner frelse og nytt liv

La ditt ord ha framgang og få makt på alle livets områder

Vi velsigner stedet med kjærlighet, glede og fred fra Gud

Vi velsigner de som bor her med vennlighet, godhet og trofasthet

Vi velsigner byrådet/kommunestyret og alle politikerne med visdom og rettferdighet.

Vi velsigner politiet med innsikt og kløkt i å forebygge og avsløre kriminalitet

Vi velsigner alle helsearbeidere med helbredende omsorg og rett behandling

Vi velsigner alle som arbeider i utdanningssektoren med visdom og gode holdninger, så den oppvoksende slekt kan bygge videre på kristne verdier

Vi velsigner alle kulturarbeidere med kreativitet og renhet

Vi velsigner alle medie-arbeidere med klar tanke, god innsikt og rettferdighetssans

Vi velsigner alle næringslivsledere med evne til å skape trygge arbeidsplasser

Vi velsigner hver enkelt arbeider med flid, innsatsvilje og trofasthet i sin gjerning

Vi velsigner alle eldre mennesker med tro, sjelefred og gode kår

Vi velsigner alle foreldre med visdom og overskudd av kjærlighet til å fostre fram en ny generasjon som kan føre kristenarven videre.

Vi velsigner alle barn og unge med iver etter å søke Gud og lære Ham å kjenne.

(litt tilpasset, etter Erling Thu – sett inn din plass/by/bygd)

Langsiktige bønne-emner
-La oss be for Ukraina, Russland, Israel, palestinske folket, Norge og verdens land og folk, om frelse og fred.
-Be for prestene, de nye menighetsrådene og bispedømmerådene. Vi velsigner alle de innvalgte med tid til bønn og bibel.
Be om at fremtidig organisering av Den norske kirke fremmer vekst i lokalmenighetene.