Bønn for bispemøtet

23. mai kl 10-19 i Hønefoss kirke
24. mai kl 9-13 i Hønefoss kirke
Velkommen til bønn, samtale, Bibellesing og sang.

Langsiktige bønnemner

Be for valg av ny biskop i Tunsberg. De tre kandidatene med flest stemmer skal intervjues av Kirkerådet og en tilsettes som biskop i Tunsberg på deres møte 6. juni. Be om at Kirkerådet forstår hvem av disse som vil være best egnet som biskop i Tunsberg.

Be for den nye religonsloven som skal vedtas antakelig i løpet av 2019.  Be om at den blir slik at den bygger Guds rike i Norge.

Be om at fremtidig organisering av Den norske kirke fremmer vekst i lokalmenighetene. (Dette arbeides det med nå)