neste Bønnedag

Torsdag 23. sept og fredag 24. sept: Bønn for Kirkerådet 
  Velkommen når og så lenge det passer for deg!
 
La oss be for kirkens ledere gjennom sommeren, at Gud må vise seg for den enkelte.
At Guds må sende flere arbeidere til å høste inn hans grøde! (Luk 10,2)
 

Langsiktige bønnemner
Be for prestene, menighetsrådene og bispedømmerådene. Vi velsigner alle de innvalgte med tid til bønn og bibel.

Be om at fremtidig organisering av Den norske kirke fremmer vekst i lokalmenighetene.
La oss be for Opplysningsvesens fonds fremtid. At de Gud ønsker skal styre fondet.