neste Bønnedag

 
 
Bønn for Samisk Kirkeråd   2. og 3. desember
 
Torsdag 2. des kl 10 – 17 :  Holum kirke, Mandal
Kl 10, 12, 15  Innledning til bønn, musikk
 
Fredag 3. des Zoom  kl 07 – 09, 12 – 13 
https://us02web.zoom.us/j/86598835202
 
 
Bønn for Kirkerådet  8. og 9. desember
 
Onsdag 8. des kl 10 – 15 : Kirkestua, Undrumsdal kirke (Tønsberg)
 
Torsdag 9. des kl 09 – 15 : Kirkestua, Konnerud kirke (Drammen)
 
 
 Velkommen når og så lenge det passer for deg!
 
 

Langsiktige bønnemner
Be for prestene, menighetsrådene og bispedømmerådene. Vi velsigner alle de innvalgte med tid til bønn og bibel.

Be om at fremtidig organisering av Den norske kirke fremmer vekst i lokalmenighetene.
La oss be for Opplysningsvesens fonds fremtid. at de Gud ønsker skal styre fondet.