neste Bønnedag

 
 

Bønn for Nordisk Bønneråd

Nordiske bispemøte mandag 27. juni til fredag 1. juli
Bønn på Zoom: tirs og tors  kl 7.30 – 9   og  11 – 12 
Zoom-adresse : https://us02web.zoom.us/j/87007973440

(Hvis du ikke kommer inn direkte ved å trykke på den lenken, kopier denne og sett i søkerfeltet –  eller gå inn på zoom.us og skriv inn møtenr 8700 797 3440 – den lager selv automatisk mellomrom i nummeret)

 

La oss be for Ukraina, Russland, Norge og verdens land og folk, om frelse og fred.

 

Langsiktige bønnemner
Be for prestene, menighetsrådene og bispedømmerådene. Vi velsigner alle de innvalgte med tid til bønn og bibel.

Be om at fremtidig organisering av Den norske kirke fremmer vekst i lokalmenighetene.
La oss be for Opplysningsvesens fonds fremtid. At de Gud ønsker skal styre fondet.