Givertjeneste

Gaver til Bønn for Den norske kirke med mulighet for skattefradrag!

Bønn for Den norske kirke (BNK) er registert i Frivillighetsregisteret (Organisajonsnr. 993 937 738) og drives på frivillig basis. Det betyr at vi er avhengig av gaveinntekter.

BNK arrangerer bønn under alle nasjonale ledermøter i Den norske kirke nasjonalt, og oppmuntrer til bønn for lederene regionalt og lokalt gjennom å sende ut bønneinformasjon, på e-post og på papir, slik at det blir lettere å be for de konkrete ledermøtene i kirken.

Det meste av arbeidet i Bønn for Den norske kirke er uten lønn. Det du gir dekker noen av våre utgifter til administrasjon, bønnebesøk og hjelper oss å komme lenger i arbeidet med å spre bønnens brann i vår kirke og i vårt land.

Du kan gi en enkeltgave med kort her.
Du kan gi fast på avtalegiro her.
Du kan betale for bøker ol med kort her.

Vår konto er: 1503 10 72805.

Fast givertjeneste? – «Adopter en arbeider»
Hvis du har mulighet til å gi noe av tienden fast hver måned til BNK, feks kr 100, 200, 500 eller mer, vil det konkret styrke BNK arbeide med å sette bønn på kartet i folk og kirke. Det vil hjelpe oss til å benytte de dører som Gud har åpnet for oss i denne viktige tjenesten for folk og land.

Ønsker du å gi en enkelt gave. Gi for eksempel en dagslønn på kr 1320,-. Ellers er vi takknemlig for gaver i alle størrelser.

Skattefradrag:
Alle som gir en gave til BNK over kr 500 har mulighet til å få skattefradrag for dette. Vi trenger ditt personnr. for å kunne sende gavebeløpet inn til skatteetaten. Det spør vi om hvis det er aktuelt.

Vår personvern erklæring her.