Neste Bønnedag

Neste Bønnedager for de nasjonale råd i Den norske kirke er
3.- 4. september for  Samisk kirkeråd.
 
JULI : 
Jeg lurte på hva jeg skulle sette her i dag – synes ikke jeg hadde noe..  Men jeg så at det var kommet et nytt innlegg idag på bønnesida «JegErNorge» – og det sa igrunn alt: 
 
Mens kampen raser
Vi kan på mange måter si at vi er i krigstider. Det er en tilstand i landet vårt, og i verden, hvor vi opplever at mørket tiltar. Salme 2 forteller om en tid da folkeslagene er i opprør mot Gud og jordens konger ikke lenger vil ha noe med Herren og hans salvede å gjøre (v.1 – 2).
Det er kamp om sannheten, det er kamp om barna, det er kamp om Kirken … og listen fortsetter. Dessverre lyder ikke Herrens ord «det går over.» Nei, mer som: «Get used to it!»
Bibelen lover oss ikke mindre krevende tider. Snarere tvert imot; Jesus beskriver i Matteus 24 en tid før Han kommer tilbake som er preget av krig, naturkatastrofer og nød. Ikke nok med det, men menneskenes tilstand forverres til lovløshet og kalde hjerter. Relasjoner svikter og svik blir vanlig. I alt dette kommer et stort frafall fra troen.
HVA SKAL VI DA GJØRE?
Jesaja 60 snakker også om en tid der mørke dekker jorden og skodde folkeslagene. Men, til Guds folk lyder ordet: «Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet går opp over deg.»
Det er tid for Guds folk å reise seg. Det er virkelig en tid for å være lys i mørket.
BLI STÅENDE
Men det er ikke et «stunt» vi skal gjøre. Det er en plass vi skal bli værende. Midt i mørket skal vi stå fast og oppreist.
Bibelen er full av formaninger som «hold ut,» «stå derfor fast» og «bli sterke.»
Dette er avgjørende. Vi skal bli stående – i lengden.
EN GOD SOLDAT
Derfor må vi være kloke. Vi styrker oss i Herren, og en del av dette er kjernesunnhet og hvile.
I hæren har man uttrykket «en god soldat hviler mens man kan.»
Det er ikke sympatispråk for de svake, men visdom for de kloke.
Hva betyr det?
At vi kobler av og glemmer alt? At vi dropper alt vi har stått i for å ta et skikkelig avbrekk?
DET BESTE
Hvilen må være reell og det betyr at den er bygd på det beste. Ingen stor idrettsutøver bytter ut helsekost og trening med ‘junk food’ og sofaen en hel sommer. Det ville være katastrofalt. Men å nyte ‘det beste av det beste’ er god hvile.
C. S. Lewis beskrev menneskenes måter å tilfredsstillelse egne behov som et barn som heller vil lage gjørmepytter i søla enn å reise på ferie ved havet. Fordi barnet ikke aner hva havet er for noe. «Herren synes ikke lengslene våre er for sterke, men for svake.» skriver Lewis. «Vi lar oss altfor lett tilfredsstille,» konkluderer han.
STERKERE LENGSLER
På samme måte kan vi tenke at skikkelig hvile er å fullstendig legge bort Bibelen, skippe bønnerytmen og for en gang skyld bare «nyte livet,» med full flyt av underholdning og «frihet.»
Men det er å la seg alt for lett tilfredsstille. Vi bør ha sterkere lengsler enn dette. Lengsler som bare kan tilfredsstilles av det beste.
Og vi vet hva det beste er. Eller snarere hvem.
Vi vet hvem om forfrisker og fornyer oss. Hvem vi er skapt for – og som gir oss sann tilfredsstillelse. Og vi ville aldri være så, unnskyld uttrykket, dumme, at vi tok til takke med noe dårligere enn Ham selv: JESUS.
JESUS I MITT ALT
Tenk på sangen «Be my everything» (av Tim Hughes) hvor versene er fulle av «Gud i min pust, Gud i min søvn, Gud når jeg går, Gud når jeg snakker, Gud når jeg gråter, Gud når jeg venter…» og slik fortsetter det.
Når du forhåpentligvis tar ferie i sommer: se på Jesus, snakk med Jesus, syng til Jesus og les Jesu ord. La Jesus være din drink og ditt beste måltid. La Jesus være din lyst og din glede. La Jesus være din ferie.
 
 
 
JUNI : 
Som lovet – her er «ukas påfyll» – denne gangen er det eksempler på hvordan vi kan be bibelvers: 
 

Vi ber for kirken og for oss selv

Omvendelse

1.Vi ber om tilgivelse for at vi stoler på vår egen forståelse og ikke anerkjenner Deg i flere aspekter av livene våre. Tilgi oss for at vi ikke stoler på Deg av hele vårt hjerte; for at vi er kloke i egne øyne, ikke frykter Deg og ikke vender oss bort fra det onde. (Ordspr 3: 5-7) 

2.Vi takker Deg, Jesus, for Ditt dyrebare blod som renser oss fra all urettferdighet, og takker Deg for at hvis vi bare bekjenner våre synder for hverandre, og ber for hverandre, vil vi bli helbredet. Tilgi oss stoltheten og menneskefrykten som hindrer oss i å bekjenne våre mangler, slik Du befaler oss. (Jak 5:16) 

3.Vi omvender oss fra å leve etter kjødets ønsker og impulser, å slukke Den Hellige Ånd, og gi Den Hellige Ånd sorg. Vi ber om nåde til å legge død alle kjødelige gjerninger, ved Ånden, så vi kan leve. (Rom 8: 13-14) 

4.Vi ber om tilgivelse for at vi forherder våre hjerter overfor den Hellige Ånds ledelse, og dermed mister den store fordelen av vår førstefødselsrett som Guds barn, å bli ledet av Din Ånd. Vi bekjenner at vi har gitt etter for slaveriets ånd og falt tilbake i frykt. For vi har fått Ånden som gir rett til å kalles Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba! Far!» (Rom 8: 15-16)

5.Vi omvender oss fra å ikke tøyle tungen vår, og slik bedra våre egne hjerter. Vi vender om og ber om tilgivelse for ikke å opprettholde renheten i gudsdyrkelsen som Du kaller oss til, og for å la oss skitne til med denne verdens ideologier og handlingsmønster. (Jak 1: 26-27) 

Vi ber :

  1. Herre, vi ber om at kirken i denne tid må tåle den sunne lære og ikke skaffe seg lærere som forkynner ut fra ut fra eget forgodtbefinnende og det som «klør i øret». Vi ber om at Din kirke ikke slutter å lytte til sannheten og går avveier inn i myter, men alltid være edruelige, tåle lidelse, evangelisere og utføre forsoningens tjeneste som Du har betrodd oss. (2 Tim 4: 3-5)
  2. Som Jesus ba, ber også vi om at alle vi som er kommet til tro på Deg gjennom Ordet, må være ett, likesom Faderen er i Kristus, og Kristus er i oss, må også vi være i Ham, så verden kan tro at Du har sendt oss. (Joh 17: 20-21)
  3. Takk for at den ære Du har gitt til Jesus, har Du også gitt til din menighet, for at vi kan være ett slik Du og Sønnen er ett. Vi ber om at i Din herlighet må din kirke bli fullkommen ett, så verden kan vite at Du har elsket Din menighet slik Du elsket Jesus. (Joh 17: 20-23)
  4. Vi takker Deg for at Du ga apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere til å utruste de hellige til tjenesten, – til å bygge opp Kristi legeme. Vi ber om at Din menighet stadig må vokse inntil vi alle oppnår enheten i troen og kunnskapen om Guds Sønn, til moden manndom, som er fullvoksen og har hele Kristi fylde. Slik skal den ikke kan lenger være som et barn, kastet frem og tilbake av bølgene, eller drive omkring av enhver vind av ny lære og av menneskers listige, forførende knep. (Ef 4:11-14)
  5. Vi takker Deg, Herre, for at Du har kalt oss til frihet. Vi bare ber om at vi ikke skal bruke vår frihet som en mulighet for kjødet, men til å tjene hverandre i kjærlighet. Mer enn noe annet må Din menighet kjennetegnes ved at den elsker sin neste som seg selv. Vi ber om at vi ikke må bite og glefse etter hverandre, slik noen gjør, og at vi må passe på at vi ikke eter hverandre opp. (Gal 5:13-15)
  6. Vi ber for vekkelse i Kirken i vår nasjon, på vårt kontinent og i nasjonene verden over. Vi ber om en ny og frisk ånd av lidenskap i Kirken om å nå til jordens ender med fredens evangelium. Må kirken motta og vandre i stor kraft mens Du kontinuerlig utøser Din Hellige Ånd over den, og at Du fyller hver og en av oss med den samme Ånd. (Ap gj 1: 8)
  7. Vi ber om gjenopprettelse av renhet og hellighet for troende av alle samfunnslag i tilbedelsen av Deg. Vi ber om en tilbakevending til hjertets tilbedelse, der YHWH selv er i sentrum og mottar all ære. Vi ber om at alle skal vite at tiden er nå da de sanne tilbedere tilber Faderen i ånd og sannhet, og at det er slike tilbedere Faderen søker. (Joh 4:23)
  8. Vi ber om at hjertene til de troende må være fri for all avgudsdyrkelse. Vi ber om at det må strømme elver av levende vann fra hver troenes hjerte når Den hellige ånd tar full kontroll over våre hjerter. Må renhet i hjertet, renhet i hengivenhet og renhet i tilbedelse være det evige mål for Din kirke. (Matt 5:8)
  9. Vi ber om at kirkene blir bønnens hus, slik Faderen ønsker. Vi ber om en oppvåkning av forbedere til å se, be og proklamere hva Herren sier, gjør eller skal gjøre. (Esek 22:30)

«SOMMERBØNN»

Vi spør gjerne «Hva slags planer har du for sommeren?» Så la meg spørre: Hva slags bønneplaner har du for sommeren – og jeg trenger å spørre meg selv også. Personlig er jeg med i en bønnegruppe som i mange år ikke har tatt sommerferie (noen ganger i løpet av sommeren blir det avlyst fordi bare en eller ingen kan, men så sant det er to som er hjemme og kan, så blir det!)

Vi vet at de onde kreftene ikke tar noe ferie, derfor trengs våre bønner også i sommer! «Men jeg kan be hjemme» JA, det kan du! Og gjør det! Men både fordi felles bønn styrker bønnen og for å sikre deg (meg) selv at bønnestunden faktisk blir realitet: Avtal bønn med noen i huset, eller noen som kommer til huset, enten personlig (besøk) eller per telefon. Kombiner gjerne med en hyggelig sosial stund, men pass på at det ikke BARE blir sosialt! Synes du eller andre det er vanskelig å be høyt? – selvfølgelig ber vi også stille, inni oss når vi er samlet og det er ingen krise om det blir bare stille en stund. Men det er også fint å bare nevne om det i forkant, at det må gjerne være stillhet underveis.

IKKE LA DEG STANSE; gir du Gud eller den onde rett?                                    Jeg vil også gi noen hjelpemidler her til å be høyt:

 1) Finn noen sanger/salmer og syng en om gangen, og be ut ifra den. Om dere ikke vil synge selv, finn noe på YouTube eller Spotify – eller kanskje du fortsatt har CD-spiller? Skriv gjerne ut teksten, både så en kan synge litt med, og til å bønnen etterpå.

 2)  Les høyt fra Salmenes bok, og be ut ifra det. Les gjerne bare noen vers om gangen, og så kan dere be høyt og stille, og så lese noen vers til – og be litt igjen ut ifra de versene.

3) Bruk en ferdigskrevet bønn – les en linje om gangen, og be ut ifra den linja – før dere tar neste linje. Ha gjerne en kopi hver, så en kan følge med. «Alt» kan brukes, Fader vår, kirkebønnen, noe fra en bønnebok, kanskje du finner noe på nettet? Jeg setter også en som siste del her. Gjennom sommeren skal jeg legge flere her.

Spør Gud underveis: «Hva vil Du jeg skal be – hva er på ditt hjerte?» – og være frimodig og be de tankene som kommer til deg. Du trenger ikke vurdere så mye – det er faktisk Guds ansvar å gi deg tanker. Og han tåler det godt også om vi bommer.

Det meste her i livet er øvelse – så spørsmålet blir egentlig om vi tillater oss selv å øve? Eller lar vi oss stoppe fordi vi synes det er flaut at vi ikke er «bedre til å be»? HALLO!?!: Hvor tror du slike tanker kommer fra?? Så det er min oppfordring og bønn: IKKE LA DEG STANSE! Gi den onde «en midt i trynet» med å be allikevel! Ikke hør på tankene om fordømmelse som måtte komme. Hvem er anklageren, og motsatt: Hvem er Den du kjenner som IKKE fordømmer? (For da er det ingen fordømmelse for oss som er i Kristus Jesus!)

I 3.Mos 26,7-8 står det at 5 jager 100 og 10 jager 10.000.  Altså IKKE at 5 jager 100, og at dobbelt så mange (10)  jager dobbelt så mange (200). Men det blir en multiplikasjonseffekt ved enhet og enighet i bønn! Derfor er det verdt å være villig å sette seg i den ydmyke posisjonen å be høyt med andre, selv når «det er ikke min greie»! Vi har alle begynt en gang, og de fleste kjenner veldig godt igjen den følelsen! Husk at de andre heier på deg og bønnene dine, ikke bedømmer deg!

VELSIGNELSESBØNN FOR BY/BYGD :                                                     Himmelske Far, Herre over himmel og jord:

Vi kommer fram for deg i Jesu Kristi navn for å søke dette stedets velferd.

Vi takker deg for hvert eneste menneske på dette stedet.

Takk for at du vil at alle skal bli frelst!

La ditt rike komme og din vilje råde på stedet/i byen vår.

La det bli en trygg og god plass for barn og voksne

La urett, vondskap og kriminalitet ha dårlige kår her

La rettferdighet og godhet råde på stedet

Vi ber at du vil miskunne deg over alle som lider og har det vondt

La menneskene som bor her få oppleve nåde og tilgivelse

La Den Hellige Ånd dra menneskene til deg så de finner frelse og nytt liv

La ditt ord ha framgang og få makt på alle livets områder

Vi velsigner stedet med kjærlighet, glede og fred fra Gud

Vi velsigner de som bor her med vennlighet, godhet og trofasthet

Vi velsigner byrådet/kommunestyret og alle politikerne med visdom og rettferdighet.

Vi velsigner politiet med innsikt og kløkt i å forebygge og avsløre kriminalitet

Vi velsigner alle helsearbeidere med helbredende omsorg og rett behandling

Vi velsigner alle som arbeider i utdanningssektoren med visdom og gode holdninger, så den oppvoksende slekt kan bygge videre på kristne verdier

Vi velsigner alle kulturarbeidere med kreativitet og renhet

Vi velsigner alle medie-arbeidere med klar tanke, god innsikt og rettferdighetssans

Vi velsigner alle næringslivsledere med evne til å skape trygge arbeidsplasser

Vi velsigner hver enkelt arbeider med flid, innsatsvilje og trofasthet i sin gjerning

Vi velsigner alle eldre mennesker med tro, sjelefred og gode kår

Vi velsigner alle foreldre med visdom og overskudd av kjærlighet til å fostre fram en ny generasjon som kan føre kristenarven videre.

Vi velsigner alle barn og unge med iver etter å søke Gud og lære Ham å kjenne.

(litt tilpasset, etter Erling Thu – sett inn din plass/by/bygd)

Langsiktige bønne-emner
-La oss be for Ukraina, Russland, Israel, palestinske folket, Norge og verdens land og folk, om frelse og fred.
-Be for prestene, de nye menighetsrådene og bispedømmerådene. Vi velsigner alle de innvalgte med tid til bønn og bibel.
Be om at fremtidig organisering av Den norske kirke fremmer vekst i lokalmenighetene.

BibelTV

Søk på YouTube.com på PrayforNorwaycom1, da vil du få opp alt hva vi har lagt ut av bibellesninger fra gamle og hele nye testamentet. Her kan du feks finne historien om Josef og brødrene hans i 1 Mos 37-40. (Åpne linken i en ny fane). For å finne alle bibellesninger som vi har lagt ut, klikk deretter på PrayforNorwaycom1. Disse kan også lastes ned som Mp3 filer fra YouTube.

Bibelstafett

Bibelstafett på Karl Johan!

11.-12. august 2010 arrangerte vi Bibelstafett på Karl Johan. Vi leste Det nye testamentet på disse to dagene. Onsdag 11. august leste vi på Egertorget i dårlig vær fra ca kl 10. Onsdag kveld og torsdag formiddag leste vi ut fra Gatekapellet ved Domkirken. Deretter leste vi på Egertorget igjen om kvelden, slik at vi kunne bruke høyttaler hele tiden. En god del stoppet opp og satte seg
i nærheten for å lytte, vi fikk en del gode samtaler og fikk også delt ut et par Bibler.

En forbipasserende lurte på hvilket kirkesamfunn vi var fra, og vi fikk tommelen opp da han fikk vite at vi var fra Den norske kirke.

Vi hadde også kunstutstilling i Gatekapellet, hvor Kari Øen Johansen stilte ut sine bilder. Det var fint å se hvor positivt Bibellesningen ble tatt imot av de som gikk forbi og vi fikk flere tommelen opp!

Det var mange turister i Oslo disse dagene, og torsdagen kom det innom en stor gruppe tyske ungdommer fra en skolelagsorganisasjon.
De var bare denne dagen i Oslo for å be for byen. Et par av dem leste litt fra NT på tysk og senere kom en pastor direkte fra Spania og leste på engelsk. Gud hadde kalt ham til å utvide sin kirkes arbeide til Norge, så han fikk en fin start på sin første tur til Norge. Vi var ca 20 som
leste disse dagene. Takk til alle som deltok og alle som har bedt om at dette skulle bli et fint arrangement.

Bibelstafett i Fredrikstad

13.-18. juli 2010 arrangerte vi Bibelstafett under Oasestevnet i Fredrikstad..

Ca 100 lesere leste hele Bibelen på 93 timer. Vi leste for det meste 2 og 2 og en time hver. Noen leste flere ganger. De fleste av ættetavlene ble også lest. Vi gledet oss over den glede denne lesningen ga til dem som gikk forbi og fikk høre litt av Bibelhistoriene. Både voksne, ungdommer og barn leste. Vi leste mellom kl 0600-0200, men leste ikke under møtene, selv om vi også leste under møtene mot slutten av uken for å rekke å lese hele Bibelen. Tusen takk til ledelsen i Oase for all
hjelp og støtte, slik at dette var mulig.                                                      Tilbake til toppen.
Bibelstafett i Florø i advent 2009
Oddny Årdal leser Bibelen under bibelstafetten i Florø. Hun var den eldste Bibelleseren, og ordnet mye mer enn lesing. Den yngste leseren var ni år. Sognepresten i Florø, Knut-Magne Nesset åpnet Bibelstafetten «Pusterom i adventstiden».
Vi tenker at det er viktig for oss som kirke og land å holde fast på hele Bibelen. Det var en av grunnene til at vi arrangerte Bibelstafett i Florø i uke 51. Der leste vi Bibelen høyt i Frelsesarmeens lokaler fra kl 10-21 mandag til lørdag den uken. Bibellesningen ble bare
avbrutt av to 15 minutters konserter kl 11.30 og kl 18.00. Mange kom innom og lyttet, og ca. 45
mennesker var med og leste. Noen kom nesten hver dag, noen var innom en gang. Vi fikk lest fra 54 av Bibelens 66 skrifter og fant ut at Det nye testamentet leser vi på 27 timer, med en gjennomsnittlig lesehastighet på ca 11 sider i timen. Takket være god hjelp og støtte fra mange lokale kristne ble Bibelstafetten i Florø et vellykket arrangement, et fint avbrekk og en god forberedelse til julehøytiden.                                                                     Tilbake til toppen.

Hengerkapellet

Hengerkapellet på adventstur des 2013
Fra NRK Vestfold
Første utkastet sommeren 2012 og begynner å ligne en stavkirke..
Under konstruksjon
Første tur: Sokndalsdagene, Hauge i Dalane. – enkel video.
Hengerkapellet i Semsløkka barnehage.
Dugnadsgjengene
Gaver til hengerkapellet
Bruksområde – Visjon
Kontakt
Bibellesning ved kapellet på Oase.

Hengerkapellet – ferdig!
Her: Oase i Kristiansand 9.-14. juli 2013

Hengerkapellet i Semsløkka barnehage på friluftsgudstjeneste 2. juni 2013:

Hengerkapellet på Sokndalsdagene lørd 25. mai 2013: Se video…

Over: Sverre Sirevåg som gav hengekapellet det blå korset som er laget av utbyttet inventar fra Sokndal kirke.

Hengerkapellet under konstruksjon

Hengerkapellet er 6,4m høyt med tårnet, 3,8m uten tårn og veier 1620kg.

Dugnadsgjengen siste dag før avreise til Hauge i Dalane.

Dugnadsgjengen 3. og 4. juli.

Ingeniør Ivars legger sist hand på verket.

Benjanmin som har vært med å laget takene, ser på kirken i Kristiansand.

Hengerkapellet begynner å ligne en stavkirke!

Under på tunet på prestegården i Hauge i Dalane.

Hengerkapellet første utkast!

Vi ønsker å bygge en forminsket stavkirke på en biltilhenger, slik at vi kan reise rundt i landet, inspirere til og arrangere bibelstafett, be for og med mennesker på torv og ved kirker.

Her ser dere vårt 3 dagers utkast til hengerkapell på lånt henger. I og med at hengeren var lånt måtte vi bygge kirken fort. Den stemmer ikke på alle mål, men den gav oss verdifull erfaring i hvordan den endelig stavkirken må være for at vi skal kunne bruke den i tillegg til at den skal se ut som en stavkirke. Dette hengerkapellet ble bygge til Bibelstafetten under Oase i Fredrikstad juli 2012. I løpet av Oaseuken leste vi sammen med mange andre hele det nye testamentet (NT) og fra 1 Mosebok til midt i Esekiels bok. Da måtte vi hoppe til NT for å rekke hele det. Det var ca 50 som leste på tur og vi var fire i teamet; som driftet kapellet og standen til Bønn for Den norske kirke;  Tore-Johannes Liljebäck, Randi Anne Skårdal, Ingjerd Breian Hedberg og Jo Hedberg.

Gaver til hengerkapellet: Synes du hengerkapell ideen er god. Kirken ut til folket!  Støtt oss på vår gavekonto: 1638.08.04569.

Tegninger: Vi bygger en stavkirke kopi der vi ser på Borgund og Gol stavkirker. Alle stavkirker har sitt preg. Hengerkapellet vil også ha sitt preg, slik at det kan brukes. Dette krever noen forandringer. Her er noen linker på nett til Ringebu Stavkyrkje og en typisk stavkirke.

Bruksområde: Hengerkapellet kan brukes til: Middelalderdager, torvdager, alternativmesser, evangelisering, bønn og Bibellesning mm.

Visjon: Vi har bygget hengerkapellet for å sette kirken og Bibelen på kartet. Hengerkapellet skaper mange gode åndelige samtaler og hjelper mange til å tenke på Gud og vår frelser Jesus Kristus.

Kontakt: Hengerkapellet er organisert og finansiert av Jo Hedberg. Ønsker du/dere besøk av hengerkapellet ta kontakt helst på e-post: jo@kirkenbe.no evt. tlf 99716336.