Neste Bønnedag

Neste Bønnedager for de nasjonale råd i Den norske kirke er
3.- 4. september for  Samisk kirkeråd.

 

«SOMMERBØNN»

Vi spør gjerne «Hva slags planer har du for sommeren?» Så la meg spørre: Hva slags bønneplaner har du for sommeren – og jeg trenger å spørre meg selv også. Personlig er jeg med i en bønnegruppe som i mange år ikke har tatt sommerferie (noen ganger i løpet av sommeren blir det avlyst fordi bare en eller ingen kan, men så sant det er to som er hjemme og kan, så blir det!)

Vi vet at de onde kreftene ikke tar noe ferie, derfor trengs våre bønner også i sommer! «Men jeg kan be hjemme» JA, det kan du! Og gjør det! Men både fordi felles bønn styrker bønnen og for å sikre deg (meg) selv at bønnestunden faktisk blir realitet: Avtal bønn med noen i huset, eller noen som kommer til huset, enten personlig (besøk) eller per telefon. Kombiner gjerne med en hyggelig sosial stund, men pass på at det ikke BARE blir sosialt! Synes du eller andre det er vanskelig å be høyt? – selvfølgelig ber vi også stille, inni oss når vi er samlet og det er ingen krise om det blir bare stille en stund. Men det er også fint å bare nevne om det i forkant, at det må gjerne være stillhet underveis.

IKKE LA DEG STANSE; gir du Gud eller den onde rett?                                    Jeg vil også gi noen hjelpemidler her til å be høyt:

 1) Finn noen sanger/salmer og syng en om gangen, og be ut ifra den. Om dere ikke vil synge selv, finn noe på YouTube eller Spotify – eller kanskje du fortsatt har CD-spiller? Skriv gjerne ut teksten, både så en kan synge litt med, og til å bønnen etterpå.

 2)  Les høyt fra Salmenes bok, og be ut ifra det. Les gjerne bare noen vers om gangen, og så kan dere be høyt og stille, og så lese noen vers til – og be litt igjen ut ifra de versene.

3) Bruk en ferdigskrevet bønn – les en linje om gangen, og be ut ifra den linja – før dere tar neste linje. Ha gjerne en kopi hver, så en kan følge med. «Alt» kan brukes, Fader vår, kirkebønnen, noe fra en bønnebok, kanskje du finner noe på nettet? Jeg setter også en som siste del her. Gjennom sommeren skal jeg legge flere her.

Spør Gud underveis: «Hva vil Du jeg skal be – hva er på ditt hjerte?» – og være frimodig og be de tankene som kommer til deg. Du trenger ikke vurdere så mye – det er faktisk Guds ansvar å gi deg tanker. Og han tåler det godt også om vi bommer.

Det meste her i livet er øvelse – så spørsmålet blir egentlig om vi tillater oss selv å øve? Eller lar vi oss stoppe fordi vi synes det er flaut at vi ikke er «bedre til å be»? HALLO!?!: Hvor tror du slike tanker kommer fra?? Så det er min oppfordring og bønn: IKKE LA DEG STANSE! Gi den onde «en midt i trynet» med å be allikevel! Ikke hør på tankene om fordømmelse som måtte komme. Hvem er anklageren, og motsatt: Hvem er Den du kjenner som IKKE fordømmer? (For da er det ingen fordømmelse for oss som er i Kristus Jesus!)

I 3.Mos 26,7-8 står det at 5 jager 100 og 10 jager 10.000.  Altså IKKE at 5 jager 100, og at dobbelt så mange (10)  jager dobbelt så mange (200). Men det blir en multiplikasjonseffekt ved enhet og enighet i bønn! Derfor er det verdt å være villig å sette seg i den ydmyke posisjonen å be høyt med andre, selv når «det er ikke min greie»! Vi har alle begynt en gang, og de fleste kjenner veldig godt igjen den følelsen! Husk at de andre heier på deg og bønnene dine, ikke bedømmer deg!

 

VELSIGNELSESBØNN FOR BY/BYGD :                                                     Himmelske Far, Herre over himmel og jord:

Vi kommer fram for deg i Jesu Kristi navn for å søke dette stedets velferd.

Vi takker deg for hvert eneste menneske på dette stedet.

Takk for at du vil at alle skal bli frelst!

La ditt rike komme og din vilje råde på stedet/i byen vår.

La det bli en trygg og god plass for barn og voksne

La urett, vondskap og kriminalitet ha dårlige kår her

La rettferdighet og godhet råde på stedet

Vi ber at du vil miskunne deg over alle som lider og har det vondt

La menneskene som bor her få oppleve nåde og tilgivelse

La Den Hellige Ånd dra menneskene til deg så de finner frelse og nytt liv

La ditt ord ha framgang og få makt på alle livets områder

Vi velsigner stedet med kjærlighet, glede og fred fra Gud

Vi velsigner de som bor her med vennlighet, godhet og trofasthet

Vi velsigner byrådet/kommunestyret og alle politikerne med visdom og rettferdighet.

Vi velsigner politiet med innsikt og kløkt i å forebygge og avsløre kriminalitet

Vi velsigner alle helsearbeidere med helbredende omsorg og rett behandling

Vi velsigner alle som arbeider i utdanningssektoren med visdom og gode holdninger, så den oppvoksende slekt kan bygge videre på kristne verdier

Vi velsigner alle kulturarbeidere med kreativitet og renhet

Vi velsigner alle medie-arbeidere med klar tanke, god innsikt og rettferdighetssans

Vi velsigner alle næringslivsledere med evne til å skape trygge arbeidsplasser

Vi velsigner hver enkelt arbeider med flid, innsatsvilje og trofasthet i sin gjerning

Vi velsigner alle eldre mennesker med tro, sjelefred og gode kår

Vi velsigner alle foreldre med visdom og overskudd av kjærlighet til å fostre fram en ny generasjon som kan føre kristenarven videre.

Vi velsigner alle barn og unge med iver etter å søke Gud og lære Ham å kjenne.

(litt tilpasset, etter Erling Thu – sett inn din plass/by/bygd)

Langsiktige bønne-emner
-La oss be for Ukraina, Russland, Israel, palestinske folket, Norge og verdens land og folk, om frelse og fred.
-Be for prestene, de nye menighetsrådene og bispedømmerådene. Vi velsigner alle de innvalgte med tid til bønn og bibel.
Be om at fremtidig organisering av Den norske kirke fremmer vekst i lokalmenighetene.

BibelTV

Søk på YouTube.com på PrayforNorwaycom1, da vil du få opp alt hva vi har lagt ut av bibellesninger fra gamle og hele nye testamentet. Her kan du feks finne historien om Josef og brødrene hans i 1 Mos 37-40. (Åpne linken i en ny fane). For å finne alle bibellesninger som vi har lagt ut, klikk deretter på PrayforNorwaycom1. Disse kan også lastes ned som Mp3 filer fra YouTube.

Bibelstafett

Bibelstafett på Karl Johan!

11.-12. august 2010 arrangerte vi Bibelstafett på Karl Johan. Vi leste Det nye testamentet på disse to dagene. Onsdag 11. august leste vi på Egertorget i dårlig vær fra ca kl 10. Onsdag kveld og torsdag formiddag leste vi ut fra Gatekapellet ved Domkirken. Deretter leste vi på Egertorget igjen om kvelden, slik at vi kunne bruke høyttaler hele tiden. En god del stoppet opp og satte seg
i nærheten for å lytte, vi fikk en del gode samtaler og fikk også delt ut et par Bibler.

En forbipasserende lurte på hvilket kirkesamfunn vi var fra, og vi fikk tommelen opp da han fikk vite at vi var fra Den norske kirke.

Vi hadde også kunstutstilling i Gatekapellet, hvor Kari Øen Johansen stilte ut sine bilder. Det var fint å se hvor positivt Bibellesningen ble tatt imot av de som gikk forbi og vi fikk flere tommelen opp!

Det var mange turister i Oslo disse dagene, og torsdagen kom det innom en stor gruppe tyske ungdommer fra en skolelagsorganisasjon.
De var bare denne dagen i Oslo for å be for byen. Et par av dem leste litt fra NT på tysk og senere kom en pastor direkte fra Spania og leste på engelsk. Gud hadde kalt ham til å utvide sin kirkes arbeide til Norge, så han fikk en fin start på sin første tur til Norge. Vi var ca 20 som
leste disse dagene. Takk til alle som deltok og alle som har bedt om at dette skulle bli et fint arrangement.

Bibelstafett i Fredrikstad

13.-18. juli 2010 arrangerte vi Bibelstafett under Oasestevnet i Fredrikstad..

Ca 100 lesere leste hele Bibelen på 93 timer. Vi leste for det meste 2 og 2 og en time hver. Noen leste flere ganger. De fleste av ættetavlene ble også lest. Vi gledet oss over den glede denne lesningen ga til dem som gikk forbi og fikk høre litt av Bibelhistoriene. Både voksne, ungdommer og barn leste. Vi leste mellom kl 0600-0200, men leste ikke under møtene, selv om vi også leste under møtene mot slutten av uken for å rekke å lese hele Bibelen. Tusen takk til ledelsen i Oase for all
hjelp og støtte, slik at dette var mulig.                                                      Tilbake til toppen.
Bibelstafett i Florø i advent 2009
Oddny Årdal leser Bibelen under bibelstafetten i Florø. Hun var den eldste Bibelleseren, og ordnet mye mer enn lesing. Den yngste leseren var ni år. Sognepresten i Florø, Knut-Magne Nesset åpnet Bibelstafetten «Pusterom i adventstiden».
Vi tenker at det er viktig for oss som kirke og land å holde fast på hele Bibelen. Det var en av grunnene til at vi arrangerte Bibelstafett i Florø i uke 51. Der leste vi Bibelen høyt i Frelsesarmeens lokaler fra kl 10-21 mandag til lørdag den uken. Bibellesningen ble bare
avbrutt av to 15 minutters konserter kl 11.30 og kl 18.00. Mange kom innom og lyttet, og ca. 45
mennesker var med og leste. Noen kom nesten hver dag, noen var innom en gang. Vi fikk lest fra 54 av Bibelens 66 skrifter og fant ut at Det nye testamentet leser vi på 27 timer, med en gjennomsnittlig lesehastighet på ca 11 sider i timen. Takket være god hjelp og støtte fra mange lokale kristne ble Bibelstafetten i Florø et vellykket arrangement, et fint avbrekk og en god forberedelse til julehøytiden.                                                                     Tilbake til toppen.

Hengerkapellet

Hengerkapellet på adventstur des 2013
Fra NRK Vestfold
Første utkastet sommeren 2012 og begynner å ligne en stavkirke..
Under konstruksjon
Første tur: Sokndalsdagene, Hauge i Dalane. – enkel video.
Hengerkapellet i Semsløkka barnehage.
Dugnadsgjengene
Gaver til hengerkapellet
Bruksområde – Visjon
Kontakt
Bibellesning ved kapellet på Oase.

Hengerkapellet – ferdig!
Her: Oase i Kristiansand 9.-14. juli 2013

Hengerkapellet i Semsløkka barnehage på friluftsgudstjeneste 2. juni 2013:

Hengerkapellet på Sokndalsdagene lørd 25. mai 2013: Se video…

Over: Sverre Sirevåg som gav hengekapellet det blå korset som er laget av utbyttet inventar fra Sokndal kirke.

Hengerkapellet under konstruksjon

Hengerkapellet er 6,4m høyt med tårnet, 3,8m uten tårn og veier 1620kg.

Dugnadsgjengen siste dag før avreise til Hauge i Dalane.

Dugnadsgjengen 3. og 4. juli.

Ingeniør Ivars legger sist hand på verket.

Benjanmin som har vært med å laget takene, ser på kirken i Kristiansand.

Hengerkapellet begynner å ligne en stavkirke!

Under på tunet på prestegården i Hauge i Dalane.

Hengerkapellet første utkast!

Vi ønsker å bygge en forminsket stavkirke på en biltilhenger, slik at vi kan reise rundt i landet, inspirere til og arrangere bibelstafett, be for og med mennesker på torv og ved kirker.

Her ser dere vårt 3 dagers utkast til hengerkapell på lånt henger. I og med at hengeren var lånt måtte vi bygge kirken fort. Den stemmer ikke på alle mål, men den gav oss verdifull erfaring i hvordan den endelig stavkirken må være for at vi skal kunne bruke den i tillegg til at den skal se ut som en stavkirke. Dette hengerkapellet ble bygge til Bibelstafetten under Oase i Fredrikstad juli 2012. I løpet av Oaseuken leste vi sammen med mange andre hele det nye testamentet (NT) og fra 1 Mosebok til midt i Esekiels bok. Da måtte vi hoppe til NT for å rekke hele det. Det var ca 50 som leste på tur og vi var fire i teamet; som driftet kapellet og standen til Bønn for Den norske kirke;  Tore-Johannes Liljebäck, Randi Anne Skårdal, Ingjerd Breian Hedberg og Jo Hedberg.

Gaver til hengerkapellet: Synes du hengerkapell ideen er god. Kirken ut til folket!  Støtt oss på vår gavekonto: 1638.08.04569.

Tegninger: Vi bygger en stavkirke kopi der vi ser på Borgund og Gol stavkirker. Alle stavkirker har sitt preg. Hengerkapellet vil også ha sitt preg, slik at det kan brukes. Dette krever noen forandringer. Her er noen linker på nett til Ringebu Stavkyrkje og en typisk stavkirke.

Bruksområde: Hengerkapellet kan brukes til: Middelalderdager, torvdager, alternativmesser, evangelisering, bønn og Bibellesning mm.

Visjon: Vi har bygget hengerkapellet for å sette kirken og Bibelen på kartet. Hengerkapellet skaper mange gode åndelige samtaler og hjelper mange til å tenke på Gud og vår frelser Jesus Kristus.

Kontakt: Hengerkapellet er organisert og finansiert av Jo Hedberg. Ønsker du/dere besøk av hengerkapellet ta kontakt helst på e-post: jo@kirkenbe.no evt. tlf 99716336.